தமிழகத்தின் முதன் முறையாக, ஆன்லைன் சேவை மையம் நடத்துபவர்களு க்கான தனித்துவமான இணையதளம். உங்கள் சேவையை சிறப்பில் இருந்து, மிகச்சிறப்பாக்குங்கள்.

IT'S NOT A WEBSITE,
IT'S YOUR FUTURE.

“Every Great, Big Thing Starts With A Decision That You Take Today”

ஏன் எங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ?

வணக்கம், TN டிஜிட்டல் சேவா பயனாளர்கள் புதிய வணிகத்தைப் பெறவும், அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கவும் நாங்கள் உதவுகிறோம்.

புதிதாக ஆன்லைன் சேவை மையம் நடத்துபவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே நடத்திக்கொண்டு இருபவர்களுக்கான தனித்துவமான Package களை நாங்கள் வழங்கி வருகிறோம்.

“Get Our Attractive Packages At Your Affordable Price”

Free Pack

Rs.0/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Logo Update
 • Email OTP Login
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Market Place
 • Tutorial Video
 • Own Domain
 • Brand Logo
 • Individual Website
Renewal Free

Register Now

Standard Pack

Rs.2999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Logo Update
 • Email OTP Login
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Market Place
 • Tutorial Video
 • Own Domain
 • Brand Logo
 • Individual Website
Renewal 999/-

Register Now

Professional Pack

Rs.4999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Logo Update
 • Email OTP Login
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Market Place
 • Tutorial Video
 • Own Domain
 • Brand Logo
 • Individual Website
Renewal 1999/-

Register Now

Premium Pack

Rs.5999/-
 • Public Service
 • Current Notification
 • Service Form
 • Useful Softwate
 • Advertisment
 • Logo Update
 • Email OTP Login
 • Dashboard
 • My Bookamark
 • Billing Software
 • Customer Report
 • Market Place
 • Tutorial Video
 • Own Domain
 • Brand Logo
 • Individual Website
Renewal 2999/-

Register Now

"We Create The Best Opportunities, For Your Business To Grow"

Whitelabel Users

Contact

Contact Us

For Enquiry

Call: +91 93614 59057

For Activation

Call: +91 93614 43901

For Software

Call: +91 97891 50798

For Support

Call: +91 8098 419171